Archív

Archive for Srpen, 2019

Kniha Pod palbou hloubkařů jde do tisku

Milí přátelé, zájemci o téma hloubaři, rád bych Vás s potěšním informoval, že kniha Pod palbou hloubkařů šla právě do tisku a předpokládá se, že bude v prodeji v září tohoto roku.

V knize je formou místopisného soupisu zaznamenáno 951 útoků hloubkařů, které se odehrály v českých zemích, a to především na základě hlášení služeben četnictva a protektorátních drah. Připojený přehled více než 300 případů vychází z operačních svodek amerického letectva na různých stupních (resp. ze souřadnic odkazujících na lokality na území dnešní České republiky), avšak zůstává nepotvrzen domácími prameny. Text je doplněn řadou dosud nepublikovaných fotografií – včetně dobových záznamů ze samotných náletů.

Díky všem za dosvadní podporu.