Archív

Posts Tagged ‘1. května 1945’

Aktualizováno: Hloubkaři přepadli koňské povozy u Klatov

12. listopadu 2014 2 komentáře

Večer 30. dubna 1945 velitel německé jednotky ubytované v Dnešicích (okr. okr. Plzeň-jih) nařídil jedenácti rolníkům ze sousední obce Oplot, aby odvezli se svými potahy munici do Lubů u Klatov. Značka pro pokračování textu

Aktualizováno: Švihov, 1. května 1945

10. srpna 2012 Napsat komentář

Při náletu na nádraží ve Švihově 1. května 1945 v dopoledních hodinách hloubkaři zničili čtyři nebo pět vagonů stavebního vlaku. Byl při tom zabit službu konající Gefreiter Hermann Raatz z Lebehnke, který je nyní pohřben v Brně. V databázi Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge jsou jako místo úmrtí uvedeny Strakonice. Provoz na trati Plzeň-České Budějovice byl zastaven do 2. hodiny ranní následujícího dne.

Zdroje:
SOA Plzeň, fond Fondy veřejné bezpečnosti z bývalého kraje Plzeň 1849-1960, okresní oddělení MV Horažďovice, inv. č. 7, Pamětní kniha stanice Střelské Hoštice
Národní archiv, fond Sbírka staničních kronik, karton č. 25, inv. č. 501, Katovice