Archív

Posts Tagged ‘Dobřichovice’

Aktualizováno: Pumy vojenský transport v Dobřichovicích zcela minuly

24. července 2013 4 komentáře

V Dobřichovicích (okr. Praha-západ), v zapadlém venkovském nádraží, které ale leží na frekventované trati Praha-Plzeň, panoval ráno 19. dubna 1945 nebývalý ruch.

Značka pro pokračování textu

Dobřichovice, 26. dubna 1945

13. září 2006 2 komentáře

Deponovaný transport s maďarskými vojáky v Dobřichovicích (okr. Praha-západ) se stal cílem hloubkařů znovu 26. dubna 1945 odpoledne. Ve staniční kronice se o této události dočteme následující sugestivní líčení: "Před 15. hodinou se objevily jednotlivé americké stíhačky s červenou hlavou, přesně v 15 hodin celá formce o patnácti strojích zahájila od Všenor útok. Palba byla strašná, kulky zametaly celé kolejiště, třískaly do všech vozů i do betonového plotu, hvízdaly na všech stranách. Byli jsme ukryti v příkopu za nádražním hostincem pod zahradní zdí, přes kterou rovněž hvízdaly kulky. Po odpálení salvy se letadla zvedla přímo nad nádražím do výše, zakroušila zpět do Všenor a přešla znovu do útoku. To trvalo plných 25 minut, kdy konečně letadla odletěla."

Pět nákladních vagonů naložených leteckými motory, náhradních dílů pro motorová vozidla apod. bylo zapáleno. Čtyři se podařilo železničářům uhasit, pátý – Karlsruhe 35256 s municí a zbraněmi – sice po jejich návratu jen slabě doutnal na střeše, ale byl ponechán svému osudu, přestože přednosta stanice naléhal na své podřízené a četníky, aby byl vůz zachráněn. Následná exploze poškodila i jiné vagony, jedna střela zasáhla i kancelář.

Zdroj: Národní archiv, fond Sbírka staničních kronik, karton č. 9, Dobřichovice