Archív

Posts Tagged ‘Nové Hrady’

Nové Hrady, 26. března 1945

19. prosince 2008 Napsat komentář

Po útoku hloubkařů 26. března 1945 shořelo ve stanici Nové Hrady (okr. České Budějovice) pět odstavených vagonů s benzinem a olejem a tři vagony naložené různým zbožím. Stejně dopadly dva sklady s obilím nacházející se v sousedství.

Tehdy byl, po opakovaném náletu na železniční uzel v Českých Budějovicích (23. a 24. března 1945), již třetí den přerušen provoz na této trati (do Českých Velenic) – první vlak (č. 1506) vyjel 28. března 1945 ve 13.28 hodin.

Zdroj: Národní archiv, fond Sbírka staničních kronik, karton č. 38, inv. č. 791, Nová Ves u Českých Budějovic; a inv. č. 794, Nové Hrady (za výpis děkuji J. Vladařovi)