Archív

Posts Tagged ‘okr. Klatovy’

Starý Brunst, 4. května 1945

3. února 2015 Napsat komentář

U pily v dnes již zaniklé obci Starý Brunst (okr. Klatovy) byli při útoku, který se odehrál patrně 4. května 1945, zabiti tři vojáci: Leutnant Berthold Beil, Wachtmeistera Günther Walther a Leutnant Franz Michell (ovšem podle databáze Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge u Michella je jako datum smrti uveden 4. nebo 5. květen 1945), osm dalších bylo se zraněním odvezeno do lazaretu ve škole ve Zejbiši (Seewiesen, nyní Javorná), kde v následujících dnech zemřeli. Nejprve byli 14. května 1945 uloženi do samostatných hrobů, později byly jejich ostatky přeemístěny do společného hrobu č. 242, odkud byly v roce 1994 po exhumaci převezeni na německý vojenský hřbitov v Mariánských Lázních.

Zemřelí vojáci ve Starém Brunstu

Zdroj: KUDRLIČKA, Vilém. Co zmizelo z Královsko hvozdu. Praha : Baset, 2005, s. 37

Aktualizováno: Čachrov, 21. dubna 1945

29. ledna 2015 Napsat komentář

Hloubkaři napadli 21. dubna 1945 v půl druhé odpoledne vojenskou kolonu, která byla roztažena na silnici od Čachrova (okr. Klatovy) směrem na Železnou Rudu.

Značka pro pokračování textu

Aktualizováno: Hloubkaři přepadli koňské povozy u Klatov

12. listopadu 2014 2 komentáře

Večer 30. dubna 1945 velitel německé jednotky ubytované v Dnešicích (okr. okr. Plzeň-jih) nařídil jedenácti rolníkům ze sousední obce Oplot, aby odvezli se svými potahy munici do Lubů u Klatov. Značka pro pokračování textu

Letouny z neznámé jednotky prostřílely v Horažďovicích osm lokomotiv

13. července 2014 1 komentář

Pět minut před jedenáctou hodinou 26. dubna 1945 hloubkaři prostříleli ve stanici Horažďovice-Babín (okr. Klatovy) osm(!) lokomotiv a poškodili pět vagonů, praví se ve svodce sepsané štábním kapitánem Šteiblem z okresního velitelství četnictva v Sušici.

Značka pro pokračování textu

Hydčice, 27. dubna 1945

19. listopadu 2013 Napsat komentář

Po útoku dvou hloubkařů asi v 17 hodin 27. dubna 1945 shořelo vojenské auto u nádraží v Hydčicích (okr. Klatovy). Posádka vyvzla bez zranění.

Zdroj: FARTÁK, Josef. Hloubkoví letci nad Sušickem. In Sušicko za okupace 1939-1945. [Sušice] : Spořitelna města Sušice, 1947, s. 94-98

Aktualizováno: Plášť nevybuchlé pumy vystaven u nádraží v Horažďovicích

28. května 2013 6 komentářů

Nezjištěný počet amerických letounů svrhl 21. dubna 1945 v 9.30 tři pumy na stanici Horažďovice-Babín (okr. Klatovy).

Značka pro pokračování textu

Noční stíhači shodili pumy na Sušicku

5. září 2012 Napsat komentář

Krátce po 22. hodině 20. dubna 1945 vybuchly na poli mezi obcemi Nalžovské Hory a Zavlekov (okr. Klatovy) u protektorátní silnice Klatovy-České Budějovice dvě „lehké“ pumy a ozvala se jedna dávka z palubních zbraní. Telegrafní vedení bylo přerušeno. Další dvě pumy zhruba ve stejný čas dopadly na katastru sousedních Mladic a jedna (zápalná?) poblíž skladiště firmy Solo Sušice, aniž by způsobily vážné škody.
Útočí jednotka: Tyto indicie nasvědčují tomu, že šlo o noční stíhací letoun P-61 Black Widow z jedné nočních stíhacích perutí 9. letecké armády.

Zdroj: SOA Plzeň, fond Fondy veřejné bezpečnosti z bývalého kraje Plzeň 1849-1960, Oblastní velitelství SNB Klatovy, karton č. 2, 1945, nečísl.

Aktualizováno: Švihov, 1. května 1945

10. srpna 2012 Napsat komentář

Při náletu na nádraží ve Švihově 1. května 1945 v dopoledních hodinách hloubkaři zničili čtyři nebo pět vagonů stavebního vlaku. Byl při tom zabit službu konající Gefreiter Hermann Raatz z Lebehnke, který je nyní pohřben v Brně. V databázi Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge jsou jako místo úmrtí uvedeny Strakonice. Provoz na trati Plzeň-České Budějovice byl zastaven do 2. hodiny ranní následujícího dne.

Zdroje:
SOA Plzeň, fond Fondy veřejné bezpečnosti z bývalého kraje Plzeň 1849-1960, okresní oddělení MV Horažďovice, inv. č. 7, Pamětní kniha stanice Střelské Hoštice
Národní archiv, fond Sbírka staničních kronik, karton č. 25, inv. č. 501, Katovice

Aktualizováno: Červené Poříčí, 17. dubna 1945

21. listopadu 2011 Napsat komentář

V Červeném Poříčí (okr. Klatovy), na protektorátní silnici na mezi Plzní a Klatovy, si 17. dubna 1945 v 18.35 hloubkaři vyhlédli vojenský nákladní automobil a přívěs – z obecní kroniky však vyplývá, že byl v okamžiku útoku odpojen.

Značka pro pokračování textu

Most hloubkaři prostříleli, ale doprava nebyla přerušena

19. prosince 2007 Napsat komentář

Hloubkaři zakroužili 18. dubna 1945 kolem šesté hodiny večer nad nádražím ve Švihově (okr. Klatovy), ale žádný lukrativní cíl zde nenašli. Značka pro pokračování textu