Archív

Archive for Září, 2006

Beroun, 22. dubna 1945

29. září 2006 Napsat komentář

Pět minut po osmé hodině ranní 22. dubna 1945 zastihli hloubkaři na seřaďovacím nádraží v Berouně dva nákladní vlaky č. 8871 a 6108. Obě lokomotivy (434.0163 – výtopna Rakovník a 534.034 – výtopna Praha-Vršovice) byly zasaženy pouze třikrát, resp. pětkrát a zůstaly provozuschopné. Při útoku byly poškozeny rovněž dva služební vozy. Zato pět vagonů z odstaveného transportu č. 7843064 naložených municí shořelo. Nikdo nebyl zraněn.

Zdroj: Národní archiv, fond Ministerstvo železnic, karton č. 4767, inv. č. 1380-45

Ražice, 22. dubna 1945

26. září 2006 1 komentář

K dalšímu rannímu útoku 22. dubna 1945 došlo v 7.43, a sice na trati Tábor-Ražice, konkrétně v úseku mezi Ražicemi a Putimí (okr. Písek) u kilometrovníku 1.1, byl napaden osobní vlak č. 1011. Lokomotiva č. 434.1160 příslušející výtopně v Táboře a vagon č. Bw 2-2147 byly prostříleny. Osm cestujících utrpělo zranění, z toho šest vážné. Rovněž bylo přerušeno telefonní a telegrafní vedení.

Zdroj: Národní archiv, fond Ministerstvo železnic, karton č. 4767, inv. č. 1380-45

Slepotice, 1. dubna 1945

26. září 2006 Napsat komentář

Tři hloubkaři si vzali 1. dubna 1945 na mušku nákladní vlak č. 6244 u Slepotic (okr. Pardubice) mezi stanicemi Uhersko a Moravany na trati Kolín-Česká Třebová (kilometrovník 289.141). V úředním hlášení je uvedeno jako přesný čas útoku 14.16 hodin. Lokomotiva č. 52 283 z výtopny Česká Třebová byla vyřazena z provozu. Strojvedoucí František Bezděk a topič Jindřich Javanský byli zabiti. Cisternový vůz č. Halle 597294 s denaturovaným lihem byl prostřílen – otvory byly ucpány dřevenými kolíky. Telegrafní a telefonní spojení bylo na několika místech přerušeno.

Zdroj: Národní archiv, fond Ministerstvo železnic, karton č. 4767, inv. č. 1034-45

Byl 2/Lt Turner skutečně zajat?

25. září 2006 2 komentáře

2/Lt Frederick W. Turner Jr (377. FS, 362. FG, 9. USAAF), který nouzově přistál nedaleko Mirotic (okr. Písek) během útoku na kolonu německých uprchlíků a vojáků 29. dubna 1945, byl údajně zajat, uvádí Karel Donát ve svém článku v časopise Historie a plastikové modelářství s odvoláním na americké archivní dokumenty. Současně zdůrazňuje, že jeho pohyb poté, co se mu dostalo pomoci ze strany místních obyvatel, je obestřen tajemstvím. V oficiální seznamu amerických vojáků zajatých na území tehdejšího Československa (celkem jich bylo 286), který zpřístupňuje na webu americký Národní archiv, ale nemusí být samozřejmě úplný, však nikdo jménem "Turner" nefiguruje…

Zdroj: DONÁT, Karel. Poslední ztráty amerického letectva na našem území. Historie a plastikové modelářství. 1999, roč. 9, č. 8, s. 22-26.

Třebotov, 30. dubna 1945

25. září 2006 Napsat komentář

Záznam o útoku hloubkařů 30. dubna 1945 najdeme také v kronice Třebotova (okr. Praha-západ). Na hlavní silnici byly ten den lehce zraněny dvě osoby: paní Petráková v obchodě (čp. 111) a chlapec Miloslav Růžička před domem čp. 160. Další škody byly způsobeny na hospodářských zvířatech – rolník Otakar Šůra (čp. 71) přišel o dva koně, Jiří Klapka (čp. 39), Jan Jehně (čp. 71) a Antonín Mejstřík, mlynář ze Solopysk (sousední obec, ležící jižně od Třebotova), o jednoho koně a pan Rábl ze Solopysk o jednu krávu. Podle koňského řezníka Hirsche z Prahy muselo být tehdy v kraji utraceno kolem 50 koní.

Zdroj: Pamětní kniha obce Třebotov, s. 155

Hostim, 25. dubna 1945

23. září 2006 Napsat komentář

Povoz tažený koňmi s vojenským nákladem, který právě vyjel s Hostimi (okr. Beroun) směrem na Beroun, se stal kořistí jednoho hloubkaře 25. dubna 1945 v 8.30 hodin. Oba koně byli usmrceni, kočí (maďarské národnosti) byl těžce zraněn. Rozsah poškození vozu a nákladu nebyl ve zprávě berounského okresního úřadu blíže určen, ale Kristýna Ouředníková z Hostimi čp. 3 nárokovala kompenzaci v celkové výši 50 000 korun.

Zdroj: SOkA Beroun, fond Okresní úřad v Berouně, pres. 237/1945

Cerhovice, 21. dubna 1945

23. září 2006 Napsat komentář

Na protektorátní silnici Praha-Plzeň nedaleko Cerhovic (okr. Beroun) byla 21. dubna 1945 ve 13.10 hodin napadena tři vojenská nákladní vozidla. Dvě z nich (vezoucí palivo a munici – poznávací značky WL 168919 a WL 484836) zcela shořela, třetí s pneumatikami (WH 22191) bylo poškozeno. Útok si vyžádal dvě mrtvé ženy a tři zraněné (všechny německé národnosti).

Zdroj: SOkA Beroun, fond Okresní úřad v Berouně, pres. 237/1945

Milín, 1. května 1945

21. září 2006 Napsat komentář

Větší množství nákladních vagonů z vlaku stojícího ve stanici Milín (okr. Příbram) ve směru na Příbram bylo zasaženo dvěma hloubkaři (ze šestičlenné skupiny) 1. května 1945 mezi 10 a 10.30 hodin. Podle četnické relace, která se nezmiňuje o osudu lokomotivy, byl jeden vůz se sudy naplněnými lihem zapálen, ale železničnímu personálu se podařilo zabránit tomu, aby se oheň rozšířil, a tak nevznikly v podstatě žádné škody. Stejně tak nebyl při útoku nikdo zraněn. Provoz na trati Zdice-Protivín byl zachován bez omezení.

Zdroj: Národní archiv, fond Zemské četnické velitelství Praha, karton č. 904, inv. č. 7737/45

Kaznějov, 17. dubna 1945

18. září 2006 Napsat komentář

Stanice Kaznějov (okr. Plzeň-sever) na trati Plzeň-Žatec byla poprvé hloubkaři napadena 17. dubna 1945 v 9.25 hodin. Cílem se staly dva nákladní vlaky č. 7544 a 7558. Všechny tři lokomotivy – č. 534.029, 534.066 a 524.0104 – byly vyřazeny z provozu. Při útoku zemřel jeden voják a další byl těžce zraněn. Pět vagonů u vlaku č. 7558 bylo zapáleno – čtyři se podařilo uhasit, na posledním shořelo jedno vojenské vozidlo, samotný vagon byl lehce poškozen.

Zdroj: Národní archiv, fond Ministerstvo železnic, karton č. 4767, inv. č. 1380-45

Rubriky:Plzeňský kraj

Putim, 20. dubna 1945

18. září 2006 Napsat komentář

Ve stanici Putim (okr. Písek) byla 20. dubna 1945 v 8.25 hodin vyřazena z provozu lokomotiva č. 524.016 u vlaku č. 10179. Rovněž bylo poškozeno 22 vozidel wehrmachtu naložených na plošinových vagonech z odstavených transportů č. 6183102 a 247307. Nikdo nebyl zraněn.

Zdroj: Národní archiv, fond Ministerstvo železnic, karton č. 4767, inv. č. 1380-45